Do zadań Komisji Legislacyjnej należy:

1. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń nadsyłanych do OIL celem konsultacji,

2. nadzorowanie oceny aktów prawnych, koordynacja działań ekspertów i specjalistów w zakresie legislacji,

3. formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych skierowanych przez ORL i inne organy Izby,

4. proponowanie ORL zmian obowiązujących uregulowań, bądż celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących działalności samorządu lekarskiego i systemu ochrony zdrowia.

Komisja legislacyjna przedstawia projekty ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych przesłanych przez NIL do Okręgowej Izby Lekarskiej w celu zaopiniowania. Możesz wyrazić swoją opinię na temat zamieszczonych projektów w komentarzach.