Do zadań Komisji Legislacyjnej należy:

1. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń nadsyłanych do OIL celem konsultacji,

2. nadzorowanie oceny aktów prawnych, koordynacja działań ekspertów i specjalistów w zakresie legislacji,

3. formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych skierowanych przez ORL i inne organy Izby,

4. proponowanie ORL zmian obowiązujących uregulowań, bądż celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących działalności samorządu lekarskiego i systemu ochrony zdrowia.

przewodniczący: Stanisław ADAMOWICZ

Numer telefonu: +48.895391929

E-mail: wmil@wmil.olsztyn.pl