Do zadań Komisji Legislacyjnej należy:

1. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń nadsyłanych do OIL celem konsultacji,

2. nadzorowanie oceny aktów prawnych, koordynacja działań ekspertów i specjalistów w zakresie legislacji,

3. formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych skierowanych przez ORL i inne organy Izby,

4. proponowanie ORL zmian obowiązujących uregulowań, bądż celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących działalności samorządu lekarskiego i systemu ochrony zdrowia.

Poniżej udostępniamy linki do opublikowanych w 2012r. aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1356

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1100


    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 854


 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 742 tom 1


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 740 tom 1


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739 tom 1


 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 738 tom 1


 DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.49


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 663


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 662


Dz.U. 2012 nr 0 poz 605

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 583


Dz.U. 2012 nr 0 poz.494


Dz.U. 2012 nr 0 poz.327


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 264


 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 260


DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.6


 DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.4


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 169


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 159


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 135


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 104


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 95


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 78


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 73


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 53


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 52


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 50


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 24


Dz.U. 2012 nr 0 poz. 14