al kartka

 

uwaga m UWAGA NA OSZUSTÓW

Do naszej Izby napływają sygnały o nowym "typie" oszustw skierowanych do lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej…

 

info m Tym Koleżankom i Kolegom, którzy jeszcze nie złożyli sprawozdania, przypominamy o obowiązku złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.

Więcej…

 

szkolenie m  KURS PRAWO MEDYCZNE  (05-730/3-43-135-2019)

Więcej…

 

Okręgowy Zjazd Lekarzy -  6 kwietnia 2019 r godz. 9.00

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

Więcej…

 

okml m XXVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH LEKARZY
7-9 czerwca 2019 r.
"Kształcenie młodych lekarzy - ewolucja zamiast rewolucji"

Więcej…

 

kpm

https://kongrespoloniimedycznej.com.pl/

 

choroby zakazne

Więcej…

 

zlwim m

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, którym nadano
Odznaczenie"Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur"

 

 

 

informacja m Okręgowe zjazdy lekarskie

 

Więcej…